§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Sklepu Internetowego Bristen.pl określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Bristen.pl. Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Sklep internetowy Bristen, działający pod adresem bristen.pl/bristen.co.uk prowadzony jest przez firmę Paweł Witas Bristen, z siedzibą w Krakowie przy ul. Ludowej 6, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem R001056113/2012. Firma posiada numer REGON 100056782 oraz numer NIP 947-186-75-42.
 3. Sklep internetowy Bristen prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej bristen.pl i bristen.co.uk.
 4. Ceny wszystkich produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Ilość Produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega aktualizacji.
 6. Zniżki i promocje nie sumują się.

§2 ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie jest realizowane bezpośrednio po otrzymaniu zapłaty. Jeśli zamawiane produkty chwilowo są niedostępne, poinformujemy o możliwym terminie realizacji zamówienia i poprosimy o jego akceptację.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu, warunków i kosztów dostawy.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania e-mailem od Sklepu potwierdzenia z numerem zamówienia i informacją o przystąpieniu przez Sklep do przygotowania wysyłki zamówienia.

§3 PŁATNOŚCI

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
 2. Ceny przesyłek są uzależnione od adresu i wagi towaru. Więcej informacji na stronie [Dostawa i płatność]

§4 WYSYŁKA TOWARU

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. firmy kurierskiej).
 2. Dostawy realizujemy na terenie Polski i wybranych krajów świata. Więcej informacji o wysyłce na stronie [Dostawa i płatność]
 3. Koszt wysyłki pokrywa Klient.
 4. Przesyłki dostarczane są zazwyczaj następnego dnia roboczego po wysyłce z naszego magazynu. Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie spowodowane niedotrzymaniem przez firmę kurierską obowiązujących terminów dostaw.
 5. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 6. Przed odbiorem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone. W sytuacji uszkodzenia przesyłki należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody (podpisany przez kuriera) oraz skontaktować się z nami. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia roszczeń Klienta z powodu szkód powstałych w czasie transportu.

§5 REKLAMACJE

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności i oczekiwania klienta oraz dowodem zakupu należy odesłać na adres sklepu. Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia szczegółów.
 2. Reklamowany produkt klient odsyła na swój koszt. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru zwrócimy po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych.
 4. W przypadku uznania reklamacji, naprawiony lub wymieniony na wolny od wad towar zostanie dostarczony Klientowi na koszt Sklepu. Jeżeli wymiana lub naprawa nie będą możliwe, Klient otrzyma kwotę równą zapłaconej za zwrócony towar.

§6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r.), Klient może zrezygnować z zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. W przypadku chęci skorzystania z prawa zwrotu, Klient zobowiązany jest do odesłania na własny koszt nienaruszonych Produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu.
 3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru, pod warunkiem, że przedmiot nie będzie nosił żadnych śladów użytkowania bądź zniszczenia.